Sazzie000 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De basale principes van schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die onder andere veel wordt toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek. Dit artikel zal een beknopt overzicht geven van de basale principes die worden gebruikt bij s…

De ontlading van de zenuwcel: Depolarisatie en repolarisatie

Zenuwcellen zijn belangrijke cellen in je lichaam. Ze zorgen ervoor dat elektrische signalen geïnitieerd en voortgeleid worden. Daarnaast kunnen ze ook stoffen produceren. Hoe werkt een zenuwcel preci…

Eenvoudige uitleg menselijk immuunsysteem

B- en T-lymfocyten: Hieronder een globale uitleg van het afweersysteem. Er komen nog heel veel meer dingen bij kijken, maar er is geprobeerd de uitleg zo eenvoudig (en toch correct) mogelijk te houden…

Droom van de Leeuw en De Laatste Vrouw; hetzelfde verhaal?

De boeken De laatste vrouw van Rosita Steenbeek (DLV) en De droom van de leeuw van Arthur Japin (DDVDL) vertellen in grote lijnen hetzelfde verhaal, namelijk over Rosita Steenbeek en Japin zelf en hun…

Het verschil tussen apoptose en necrose

Het menselijk lichaam heeft verschillende manieren om ongewenste (d.w.z. beschadigde, oude of potentieel schadelijke) cellen op te ruimen, namelijk apoptose en necrose.
De werking van de nier

De werking van de nier

De nieren zijn belangrijke organen. Ze helpen om ons lichaam schoon te houden en te zuiveren van afvalstoffen. Hieronder een basale uitleg van de werking van de nieren.

Onverklaarbare pijn en catastroferen

Onverklaarbare pijn is voor veel artsen een lastig fenomeen. Veel artsen hebben (bewust of onbewust) een houding die het beste te omschrijven valt als: "Wat we niet zien/weten, is er niet". Naar schat…

Mitralisklepinsufficiëntie en Cardiac output

Het hart heeft 4 verschillende kleppen, waarvan de mitralisklep er één is. Deze klep kan soms, net als alle andere kleppen, dysfunctioneren. Hieronder een inleiding in de oorzaken en gevolgen van mitr…

De procedures na overlijden

Als iemand overleden is, wordt hij/zij in het merendeel van de gevallen door iemand gevonden. Aan welke criteria moet een lichaam voldoen om doodverklaard te worden? Wat gebeurt er vervolgens met het…

Werking van (skelet)spieren

Iedereen gebruikt ze de hele dag door, dag in dag uit. Je spieren. Maar hoe werken ze precies? Welke processen zorgen ervoor dat die zenuwprikkel omgezet wordt in (uiteindelijk) beweging?