Sazzie000 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het verschil tussen apoptose en necrose

Het menselijk lichaam heeft verschillende manieren om ongewenste (d.w.z. beschadigde, oude of potentieel schadelijke) cellen op te ruimen, namelijk apoptose en necrose.

Mitralisklepinsufficiëntie en Cardiac output

Het hart heeft 4 verschillende kleppen, waarvan de mitralisklep er één is. Deze klep kan soms, net als alle andere kleppen, dysfunctioneren. Hieronder een inleiding in de oorzaken en gevolgen van mitr…

Eenvoudige uitleg menselijk immuunsysteem

B- en T-lymfocyten: Hieronder een globale uitleg van het afweersysteem. Er komen nog heel veel meer dingen bij kijken, maar er is geprobeerd de uitleg zo eenvoudig (en toch correct) mogelijk te houden…

De Popular-, Folk- en Professional sector in de zorg

In de gezondheidszorg kunnen drie verschillende 'sectoren' onderscheiden worden: de Popular sector, de Folk sector en de Professional sector. Alledrie deze sectoren hebben ieder hun eigen handelswijze…

De ontlading van de zenuwcel: Depolarisatie en repolarisatie

Zenuwcellen zijn belangrijke cellen in je lichaam. Ze zorgen ervoor dat elektrische signalen geïnitieerd en voortgeleid worden. Daarnaast kunnen ze ook stoffen produceren. Hoe werkt een zenuwcel preci…

De basale principes van schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die onder andere veel wordt toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek. Dit artikel zal een beknopt overzicht geven van de basale principes die worden gebruikt bij s…

Hedendaagse Italianen vs. Oude Romeinen in DDVDL en DLV

De boeken “De Droom van de Leeuw” van Arthur Japin en “De Laatste Vrouw” van Rosita Steenbeek spelen zich grotendeels in Rome af. De hoofdpersonen komen regelmatig in contact met Italianen. De Italian…
Jongeren en homoseksualiteit

Jongeren en homoseksualiteit

Al lange tijd doet de mens een poging tot het begrijpen van de verschillen in seksuele geaardheid. Over de precieze verklaring voor homoseksualiteit zijn wetenschappers het nog niet eens, maar een beg…

Droom van de Leeuw en De Laatste Vrouw; hetzelfde verhaal?

De boeken De laatste vrouw van Rosita Steenbeek (DLV) en De droom van de leeuw van Arthur Japin (DDVDL) vertellen in grote lijnen hetzelfde verhaal, namelijk over Rosita Steenbeek en Japin zelf en hun…

Spectatoriale Geschriften: De Hollandsche Spectator

Spectatoriale Geschriften zijn tijdschriften, geschreven rond 1730-1735, speciaal bedoeld voor de burgerij. In deze tijdschriften wordt geschreven over o.a. gewoonten van burgers, waar commentaar op w…